araw ng Jumuah

Maikling buod

Naglalaman ang artikulo ng paksang tumutukoy sa kahalagahan ng araw ng Jumuah at tunay na ito ay nagsisilbing pinakamalaking paraan ng pagtuturo sa sangkatauhan tungkol sa mga bagay na kaugnay sa kanilang relihiyon

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna