Ang mga Kondisyon para sa pagtanggap ng mga Gawain

Maikling buod

Ang artikulo ay naglalaman ng tatlong mga Kondisyon para sa kawastuhan ng gawain at pagtanggap nito, at ito ay ang Islam, katapatan at pagsunod sa Sugo ng Allah

Download
Mga kumento o puna