Tawheed Laban sa Doktrina ng “Tatlong Persona sa isang Diyos”

Maikling buod

Ang konseptong "TATLONG PERSONA SA ISANG DIYOS" o itong tinatawag na "Doctrine of Trinity" ay nagsimula lamang pagkaraan ng maraming taon nang lumisan si hesus sa daigdig. Walang alinlangan, na itong konseptong ito ay hindi aral o batas ni hesus at maging sinomang propeta sa buong kasaysayan..........

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: