Mensahe sa Nagsasagawa ng Hajj

Maikling buod

Sa aklat na ito ay napaloloob ang mga paalaala at payo para sa sinumang nagsasagawa ng Hajj o Umrah, at lalung-lalo na sa mga lugar na dapat nilang puntahan at hindi dapat.

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna