Ang mga probisyon ng Zakat

Maikling buod

Ang audio na ito ay patungkol sa mga pamamaraan o probisyon ng pagbibigay ng zaka

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna