Mga pamamaraan ng pagadarasal

Maikling buod

Ang audio na ito ay nagpapaliwanag sa mga pamamaraan ng pagdarasal

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna