Mga pamamaraan at probisyon sa pagsasagawa ng Wudu

Maikling buod

Ang audio na ito ay nagsasalaysay patungkol sa mga dapat gawin sa pag-aablusyon o pagsasagawa ng wudu

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna