Mga pamamaraan at probisyon sa pagsasagawa ng Wudu

Maikling buod

Ang audio na ito ay nagsasalaysay patungkol sa mga dapat gawin sa pag-aablusyon o pagsasagawa ng wudu

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: