Mga haligi at ubligado at pinahihintulot sa pagdarasal

Maikling buod

Ang audio na ito ay nagpapaliwanag sa mga haligi at ubligadong gawain sa pagdarasal at ang mga pinahihintulot

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: