Mga Haligi ng Islam at Pananampalataya

Maikling buod

Ang Audio na ito ay isang pagpapaliwanag tungkol sa mga haligi ng Islam at pananampalataya na isinagawa n gating kapatid sa islam na si Abdullatif Arceo, kanyang lininaw ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa mga haliging ito na dapat malaman ng isang Muslim upang ito ay maisakatuparan nang tama.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: