Ang Tunay na Kristiyano

Maikling buod

Ang mga Muslim sila ang mga tunay na Kristiyano

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna