• Tagalog

    Pag-akda : Omar Peñalber Pagsusuri : Grupo ng mga Auditor

    MUHAMMAD صلى الله عليه وسلم SUGO SA SANGKATAUHAN

  • Tagalog

    Pag-akda : Omar Peñalber Pagsusuri : Grupo ng mga Auditor

    Hindi ba sumagi sa iyong isipan ang dahilan kung bakit ang tao ay narito sa mundo? Hindi mo ba naitatanong sa iyong sarili… “Bakit ako nilikha, at anong dahilan ng aking pananatili dito sa mundo?” Hindi ba sumagi man lamang sa iyong isipan kung bakit ang tao ay isinisilang at binabawian ng buhay? Saan siya hahantong pagkaraan ng kamatayan? Ano ang mangyayari sa tao pagkaraang lisanin niya ang pansamantalang buhay na ito?

Mga kumento o puna