• Tagalog

    Ang lektor : Muwahhid Ruwas

    Bakit Mo Ako Pinabayaan ?

  • Tagalog

    Ang lektor : Muwahhid Ruwas

    Gusto na, pero ayaw parin!, ito ay malimit na nangyayari sa mga hindi Muslim, na maaaring may humahadlang sa kanyang kagustuhang mag-Muslim; sa pamamagitan ng paliwanag na ito magiging malinaw para sa iyo ang lahat at mawawala ang iyong pag-aalinlangan sa islam at matatanggal ang mga hadlang.

Mga kumento o puna