• May-akda, Mga sanggunian, Ang bilang ng mga item : 329

 • Mga sanggunian, May-akda, Tagasalin, Ang bilang ng mga item : 279

 • May-akda, Mga sanggunian, Ang bilang ng mga item : 275

  Sheikh Abdulrahman Bin Kareem Ash Sheeha ay ipinanganak sa lungsod ng Riyadh, Saudi Arabia noong 1958 . Qualifications : • Guro sa elementarya at sekundaryong edukasyon sa sa Ma’ahad Ilmiy sa Riyadh para Islamikong pag-aaral at wikang arabic. • Humahawak ng isang degree sa unibersidad sa Wikang Arabic at Literatura sa 1982. • Humahawak ng isang master degree sa Islamikong pag-aaral sa 2004. • Humahawak ng isang titulo ng doktor sa kulturang Islamiko sa 2009.

 • Mga sanggunian, May-akda, Tagasalin, Ang bilang ng mga item : 261

 • Mga sanggunian, May-akda, Tagasalin, Ang bilang ng mga item : 252

 • Said Sato Tagalog

  Tagasalin, Mga sanggunian, Ang bilang ng mga item : 237

 • May-akda, Mga sanggunian, Tagasalin, Ang bilang ng mga item : 212

  Tagapag-anyaya,Tagasalin, Nakapagtapos ng Bachelor in Shariah sa Imam Mohammad bin Saud Islamic Unversity Riyadh.

 • May-akda, Mga sanggunian, Ang bilang ng mga item : 228

 • fatimah Sato Tagalog

  Mga sanggunian, Ang bilang ng mga item : 227

 • Mga sanggunian, Tagasalin, May-akda, Ang bilang ng mga item : 220

 • Mga sanggunian, May-akda, Ang bilang ng mga item : 219

  Siya ay si Abdullah bin Abdulrahman bin Abdullah bin Ibrahim bin Fahd bin Hamad ibn Jibreen bin Mohammed bin Abdullah bin Rashid , mula sa Bani Zaid sikat na tribo, at ang kanilang pinanggalingan sa Shaqrah, pagkatapos ay nagkakahiwalay sila sa maraming nayon , kabilang ang bayan ng Sheikh sa Quwaiya . At ang kanyang mga tiyon ay Al Mas- har na kilala doon, at kanyang lolo mula sa ina ang kanyang palayaw Mashar , pinangalanan Abdul Rahman bin Mohammed bin Suleiman bin Abdullah bin Othman bin Mohammed bin Abdullah bin Rashid , ang Othman ay kapatid ng Jibreen.

 • May-akda, Tagasalin, Mga sanggunian, Ang bilang ng mga item : 209

 • May-akda, Mambabasa, Mga sanggunian, Ang bilang ng mga item : 212

  Imam at Khateeb ng Al-Masjid Al-Nabawie.

 • Abid Khan Qari Tagalog

  May-akda, Mga sanggunian, Ang bilang ng mga item : 190

 • May-akda, Mga sanggunian, ناشر, Ang bilang ng mga item : 323

 • Mga sanggunian, Tagasalin, May-akda, Ang bilang ng mga item : 188

 • May-akda, Mga sanggunian, Tagasalin, Ang bilang ng mga item : 172

 • Muhammad Amin Tagalog

  Mga sanggunian, May-akda, Tagasalin, Ang bilang ng mga item : 172

 • May-akda, Mga sanggunian, Ang bilang ng mga item : 170

 • May-akda, Mga sanggunian, Tagasalin, Ang bilang ng mga item : 165

Mga kumento o puna