Ang Batayan ng Tunay na Relihiyon

Pagsusuri: Omar Taron

Maikling buod

Ang relihiyon sa makabagong kahulugan nito ay binubuo ng tao o pangkat ng tao na naglalayong mag-alay ng debosyon at isinasaalang-alang ito bilang isang pananagutan sa isang relihiyosong paniniwala na may kaakibat na pamamaraang umuugnay sa mga relihiyosong pag-uugali, rituwal na pagsasagawa.

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna