Ang Mga Nakapagpapawalang-bisa Ng Islam

Maikling buod

Ang nakapagpapawalang-bisa ng Islam ay mga gawaing nakasisira ng pananampalataya na nagiging dahilan upang ang mga mabubuting gawa ay mawalan ng saysay at sa bandang huli ang kasasadlakan ay ang Apoy sa Impiyerno.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna