Ang mga Epekto sa mga Napakakagandang Pangalan ni Allah sa Buhay ko

Maikling buod

Ang aklat naito ay sumasaklaw sa mga Napakakagandang Pangalan ni Allah sa Buhay ko na matagpuan sa Qur-an at mga Hadith ng Sugo Sallahu Alayhi Wasallam at ipinaliwanag ang lahat na pangalan ni Allah

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya: