Tapat na handog sa babaeng pilipina bulaklak ng bayang pilipinas

Maikling buod

Ang aklat na ito patungkol sa karangalan at karapatan ng babae sa Islam, at ang doktrina ng mga muslim kay Maria at Eisa AlayhI Salam, at ano ng Islam at paano maging Muslima.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: