Mga katangian ng Hajj at Umbrah

Pag-akda :

Pagsusuri:

Maikling buod

Ang aklat na ito ay nagpapaliwanag ng katangian ng Hajj at Umbrah mula sa kanyang mga saligan at mga obigado nito upang mapag-aralan ng isang Muslim bago niya ito isinagawa.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Cooperative Office for Call and Guidance in Sulay

Ang mga kategorya: