Pag-akda :

Pagsusuri: Salamuddin Casim

Maikling buod

Ang aklat na ito ay napakahalaga sapagka’t ito ay tumatalakay sa bagay na patungkol sa Kristyanismo at kay Hesus (sumakanya ang kapayapaan) at ang mga katibayan mula sa bibliya na si Hesus ay Sugo at Propeta ng Diyos

Mga kumento o puna