Ang Talambuhay ng Propeta

Maikling buod

Ang Talambuhay ng Propeta : Ang Talambuhay ni Propeta Muhammad Ang Huling Sugo ng Allah Hinango mula sa aklat ni Ibn Kathir

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: