Ang Hajj at ang ‘Umrah

Pag-akda :

Maikling buod

Ang Hajj at ang ‘Umrah

Download

Mga pinagmumulan:

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN ZULFI

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna