Ang mga Kundisyon ng Ṣalāh, ang mga Haligi Nito, at ang mga Kinakailangan Dito

Maikling buod

Ang mga Kundisyon ng Ṣalāh, ang mga
Haligi Nito, at ang mga Kinakailangan Dito

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: