Tunay na Pagsasaksi

Pag-akda : Laurence Brown

Maikling buod

Ang aklat na ito ay pinakahuli sa isang serye ng apat. Ang unang aklat sa seryeng ito, The Eighth
Scroll, ay isang obra ng kathang-isip sa kasaysayan—isang nobela ng
aksyon/pakikipagsapalarang naglalayong panabikin ang madla, at kasabay na ipanatag sila sa
paksa ng hambingan sa relihiyon. Ang ikalawang aklat sa seryeng ito, The First and Final
Commandment (mga lathalain ng Amana), ay muling naisulat at nahati sa dalawang tomo
(kabuuan), NaDiyos’grasya (MisGod’ed) at NaDiyos’kubre (God’ed). Sa paglathala ng dalawang
tomong ito—ngayon ay mga aklat bilang dalawa at tatlo sa seryeng ito—ang The First and Final
Commandment ay nagiging kalabisan, at tatanggalin na sa pamilihan. Ang NaDiyos’grasya ay
nagbibigay ng isang mapa ng landas ng paggabay at kawalang-gabay sa mga relihiyong
Abrahamiko, at inilalantad ang pagpapatuloy ng rebelasyon mula sa Judaismo sa Kristiyanismo,
at pagkatapos ay sa Islam. Pinupulot ng NaDiyos’kubre ang iniwanan ng NaDiyos’grasya, at
ipinaglalaban ang kapakanan ng Islam bilang kaganapan ng rebelasyon.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Website ng leveltruth

Ang mga kategorya: