Ang Kasaysayan ng Lahi na Ating Pinagmulan at ang Mensahe ng Katotohanan

Maikling buod

Ang Kasaysayan ng Lahi na Ating Pinagmulan at ang Mensahe ng Katotohanan.

Mga kumento o puna