Ang Kasaysayan ng Ka'bah sa Makkah

Maikling buod

Ang Kasaysayan ng Ka'bah sa Makkah : (Ang Unang Bahay-Dalanginan sa Balat ng Lupa)

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: