Ang Kasaysayan ng Ka'bah sa Makkah

Maikling buod

Ang Kasaysayan ng Ka'bah sa Makkah : (Ang Unang Bahay-Dalanginan sa Balat ng Lupa)

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna