ًWalang Salah ang Sinumang Hindi Nakapagbasa ng Surah Al-Fatihah

ًWalang Salah ang Sinumang Hindi Nakapagbasa ng Surah Al-Fatihah

Ang lektor : Muhammad Taha Ali

Maikling buod

Pagpapaliwanag sa kahalagahan ng Al-Fatihah sa Salah na hindi maging katanggap-tanggap ito kung wala ito, at kinakailangang mabasa ito sa bawat Rakah

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: