Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

Ang lektor : Muhammad Taha Ali

Maikling buod

Pagpapaliwanag sa pamamaraan ng pagsasagawa sa Hajj, simula sa Al-Ihram hanggang sa pinakahuling gawain ng Hajj ang Tawaf Al-Wida

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: