Kadakilaan ng pag-alay ng bati sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Kadakilaan ng pag-alay ng bati sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Maikling buod

Isang maikling pagpapaliwanag sa kadakilaan at kahalagahan ng pag-alay ng bati at panalangin sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: