Kadakilaan ng dalawang huling ayah sa Surah Al-Baqarah

Kadakilaan ng dalawang huling ayah sa Surah Al-Baqarah

Maikling buod

Ang kadakilaan ng huling dalawang ayah ng Surah Al-Baqarah, napakagandang panoorin ito...

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna