Kadakilaan ng dalawang huling ayah sa Surah Al-Baqarah

Kadakilaan ng dalawang huling ayah sa Surah Al-Baqarah

Maikling buod

Ang kadakilaan ng huling dalawang ayah ng Surah Al-Baqarah, napakagandang panoorin ito...

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: