Pagbabawal sa pagmumura at pagsumpa

Pagbabawal sa pagmumura at pagsumpa

Maikling buod

Ang pagbabawal sa pagmumura at pagsumpa sa kapwa-tao, ito ay hindi ipinapahintulot sa Isla

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna