Pagbabawal sa pagmumura at pagsumpa

Pagbabawal sa pagmumura at pagsumpa

Maikling buod

Ang pagbabawal sa pagmumura at pagsumpa sa kapwa-tao, ito ay hindi ipinapahintulot sa Isla

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: