Ang pagbabawal sa pandaraya

Ang pagbabawal sa pandaraya

Maikling buod

Isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa pagbabawal ng pananampalatayang Islam sa pandaraya sa kapwa

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna