Mga Pangako ng Allah sa mga Mananampalataya

Mga Pangako ng Allah sa mga Mananampalataya

Maikling buod

Ito ay isang video ukol sa mga pangako ng Allah sa mga Mananampalataya sa wikang tagalog, kaya para malaman ay panoorin ang video na ito

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna