Ang paniniwala sa huling araw

Maikling buod

Ang audio na ito ay nagsasalaysay patungkol sa paniniwala na mayroong huling araw pagkaraan ng kamatayan

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna