Ang paniniwala sa huling araw

Maikling buod

Ang audio na ito ay nagsasalaysay patungkol sa paniniwala na mayroong huling araw pagkaraan ng kamatayan

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: