Ang paniniwala sa mga Banal na kasulatan

Maikling buod

Ang audio na ito ay nagpapaliwanag patugkol sa Paniniwala sa mga banal na kasulatan na ipinahayag sa mga propeta at sugo ni Allah

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna