Ang paniniwala sa mga pinadalang Sugo ni Allah

Maikling buod

Ang auido na ito ay nagpapaliwanag patungkol sa paniniwala sa mga propeta at sugong ipinadala ng Allah

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: