Ang Paniniwala sa Allah at Huling Araw ay saligan ng bawat kabutihan

Ang Paniniwala sa Allah at Huling Araw ay saligan ng bawat kabutihan

Maikling buod

ito ay video patungkol sa paniniwala sa Allah at Huling araw na siyang saligan ng lahat ng kabutihan

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna