Ang Pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah (1)

Ang Pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah (1)

Maikling buod

Ito ay isang video patungkol sa pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Panginoon sa wikang tagalog, ano ba ang pagmumuni-muni?

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: