Ang Kahalagahan ng Pagdarasal

Ang Kahalagahan ng Pagdarasal

Maikling buod

Isang napakahalagang video sa wikang tagalog tungkol sa pagdarasal (Salah) at kahalagahan nito sa buhay ng isang Muslim kung saan ang pagdarasal ay ikalawang haligi ng Islam at isa sa mga palatandaan ng pagiging Muslim ng isang tao

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna