Ang Kahalagahan ng Panalangin sa Gabi (Tagalo)

Maikling buod

Ipinapaliwanag dito ang kahalagahan at kadakilaan ng panalangin sa gabi na siyang dapat pagsumikapan ng isang Mulsim

Mga kumento o puna