Ang Kahalagahan ng Panalangin sa Gabi (Tagalo)

Ang Kahalagahan ng Panalangin sa Gabi (Tagalo)

Maikling buod

Ipinapaliwanag dito ang kahalagahan at kadakilaan ng panalangin sa gabi na siyang dapat pagsumikapan ng isang Mulsim

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna