Ang aklat ng mga Dhikr

Maikling buod

Ang aklat na ito ay tungkol sa mga Dhikr (paggunita at pag-alaala sa Alla) sa wikang tagalog, ito ay naglalaman ng mga mahahalaga at kapaki-pakinabang na mga Dhikr

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN ZULFI

Ang mga kategorya: