Ang Aklat na Ito ay Para Saiyo

Pag-akda : Omar Peñalber

Pagsusuri: Omar Taron

Maikling buod

Inihanda ang lathalaing ito upang ibigay ang pangunahing mensahe ng Islam lalung-lalo na sa mga di-Muslim na may maling haka-haka o impormasyon tungkol dito na sadyang lihis sa tunay na kahulugan o diwa ng Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya: