Ang Regla

Ang Regla

Maikling buod

Isang napakahalagang pagpapaliwanag tungkol sa Regla na dapat malaman ng bawat babaeng Muslim ang alituntunin nito sa wikang tagalog

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster