Ang Regla

Ang Regla

Maikling buod

Isang napakahalagang pagpapaliwanag tungkol sa Regla na dapat malaman ng bawat babaeng Muslim ang alituntunin nito sa wikang tagalog

Mga kumento o puna