Ang pag aayuno sa buwan ng Ramadan

Ang lektor : abdul malik

Maikling buod

Ang pag aayuno sa buwan ng Ramadan

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna