Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (01) Ang kabutihan ng Ramadhan at

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (01) Ang kabutihan ng Ramadhan at

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster