Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (06) Paniniwala sa kaisahan ng Kanyang mga Pangalan at Katangian

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (06) Paniniwala sa kaisahan ng Kanyang mga Pangalan at Katangian

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Mga kumento o puna