Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (08) Kahulugan ng LAILA-HA ILLALLAH (mga haligi at kondisyon nito)

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (08) Kahulugan ng LAILA-HA ILLALLAH (mga haligi at kondisyon nito)

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster