Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (07) Mga Kondisyon ng pagtanggap sa mga gawain (ikhlas at pagsunod)

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (07) Mga Kondisyon ng pagtanggap sa mga gawain (ikhlas at pagsunod)

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster