ANG HATOL SA PAG-AAYUNO NG ISANG TAONG HINDI NAGDARASAL

Ang lektor : Muhammad Taha Ali

Maikling buod

nililinaw dito sa videoclip na ito ang hatol sa pag-aayuno ng taong hindi nagdarasal, kung matatanggap ba ang kanyang pag-aayuno?

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya: