Alituntunin ng Jumu'ah

Ang lektor : Salamuddin Casim

Maikling buod

maiksing pagpapaliwanag mula sa iilang alituntunin ng jumu'ah

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya: